Muhoksen pitäjän ruotusotilaat

Ruotutorpan pienoismalli. Tukholman armeijamuseo.

Muhoksen pitäjän alueella oli 28 ruotua ja saman verran ruotusotilaita.  Ruodut sotilaineen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa kylittäin.  Muhos kuului vuoteen 1766 saakka Ouluun ja ruotusotilaat on kirjattu senkin jälkeen katselmusrullissa Oulun pitäjän alle.

Kemin komppanian Suomen sodan aikainen viimeinen päällikkö majuri Georg August von Essen asui Hakkarilan sotilaspuustellia Laitasaaressa 1790-luvulta 1800-luvun alkuun, jonka jälkeen hän muutti Kemiin. Komppanian päällikön puustelli oli Kemin Liedakkalassa.

Vuoden 1737 pääkatselmuksessa Kemin komppanian korpraaliruotuja olivat joka 25. ruotu eli   ruodut nro 1, 26, 51, 76, 101 ja 126.  Korpraaliruodut pyrittiin jakamaan alueellisesti koko komppanian alueelle.  Niinpä 1737 korpraaliruotuja oli Hailuodossa yksi, Oulun pitäjässä kaksi, Iissä kaksi ja Kemissä yksi.

Muhoksen ruoduista oli korpraaliruotuja alun perin Särkijärven Keräsen ruotu nro 26 ja Laitasaaren Määtän ruotu nro 51.  Luultavasti akordijärjestelmä vaikutti siihen, että tämä looginen järjestelmä muuttui ajan mittaan. 

Keräsen ruodussa oli pitkäaikaisena korpraalina Sigfrid Pikman vuodesta 1770 vuoteen 1790.    Määtän ruodun korpraalit vaihtuivat tiheämmin.  Viimeisenä korpraalina Suomen sodan aikana oli nuori Henrik Frisk. 

Hyvärisen ruotu nro 43 ei ollut alun perin korpraaliruotu, mutta vuoden 1790 katselmuksessa siihen nimitettiin korpraaliksi Johan Suckberg vuodesta 1775, joka olikin tässä tehtävässä aina sairastumiseensa saakka vuonna 1808.  Mahdollisesti Suckbergin nimittäminen korpraaliksi johtui siitä, että ruotu 51 oli muonittaja Hägin hallussa, eikä muonittaja luonnollisestikaan johtanut sotilaita korpraalin tavoin.  Tilalle tarvittiin oikea korpraali eli Suckberg.

Ennen Suomen sotaa korpraalijärjestelmää yritettiin palauttaa alkuperäiseen muotoonsa.  Suckberg siirrettiin Keräsen ruodun korpraaliksi.  Sinne hän ei kuitenkaan ehtinyt siirtyä sairastumisensa vuoksi. 

Jääkin avoimeksi, ketkä korpraalit johtivat Muhoksen sotilaita Suomen sodassa.  Keräsen ruotu oli tyhjänä.  Olenkin laittanut kirjani ”Pohjanmaan rykmentin Kemin komppania” fiktiivisissä osissa muhoslaisten johtajaksi nuoren Henrik Friskin, joka tuli korpraaliksi Määtän ruotuun 26-vuotiaana vuonna 1806.

Liite, Ruotusotilaat pääkatselmusrullien mukaan 1737-1802