Muhoksen pitäjän ruotusotilaat

Tämä osio Muhoksen pitäjän ruotusotilaat on vielä keskeneräinen

Suomi, Suomalaiset ja Muhos 1700-luvulla

Suomea ei ollut olemassa 1700-luvulla. Oli vain Ruotsi ja sen itäisissä maakunnissa asuvat suomalaiset. Suomi valtiollisena käsitteenä -tai toiveena- syntyi vasta 1800-luvun lopun suomalaismielisen ruotsinkielisen sivistyneistön keskuudessa...

Kuninkaallisen Pohjanmaan rykmentin Kemin komppania

Ruotsissa oli 1700-luvulla palkka-armeija, joka organisoitiin ruotujaon pohjalle 1600-luvun lopussa ja 1700 luvun alkupuolella. Kustaa III:n sodan (1788-1790) syttyessä Suomen alueella oli kahdeksan ruotujakoista jalkaväki-rykmenttiä ja neljä ratsuväkirykmenttiä...

Muhoksen pitäjän ruotusotilaat

Muhoksen pitäjän alueella oli 28 ruotua ja saman verran ruotusotilaita. Ruodut sotilaineen on esitetty liitteenä olevassa taulukossa kylittäin. Muhos kuului vuoteen 1766 saakka Ouluun ja ruotusotilaat on kirjattu senkin jälkeen katselmusrullissa Oulun pitäjän alle...

Tervansoutajat lepotauolla Oulujoen rannassa.  I.K. Inha1898. Kansallismuseon kuvakokoelmat. 

Ei ole ihmisen perusolemus paljon muuttunut mentiin kuvanottohetkestä satakaksikymmentä vuotta eteenpäin eli vuoteen 2018 tai tai sitten sama aika taaksepäin vuoteen 1788, Jolloin Johan Blomsterista tuli ruotusotilas.

Missä oli Wimparin ruotutorppa

Wimparin ruotutorppa sijaitsi Oulujoen pohjoisrannalla muutama sata metriä Sotkajärvestä ja  Määtänsaaresta ylävirtaan.  Aikoinaan torpan kohdalla kuohui Paskokoski.  

Muhoksen ruotusotilaat Kustaa III:n sodassa

Kustaa III:n sota oli Ruotsin ja Venäjän välinen sota kesäkuusta 1788 elokuuhun 1790. Sota syttyi Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n aloitteesta ja päättyi Värälän rauhaan ilman selvää voittajaa tai ilman rajamuutoksia.   Maasotaa käytiin Savossa ja Kaakkois-Suomessa.  Ruotsalaiset saivat voiton Porrassalmen taistelussa Mikkelin eteläpuolella ja Ruotsinsalmen meritaistelussa.

Muhoksen ruotusotilaat vietiin Kemin komppanian ja  Pohjanmaan rykmentin mukana alkukesästä 1789 Savon rintamalle.  Komppanian sotaretkestä muodostui aika erikoinen.

Kustaa III

Lehtiartikkeleita

Ruotusotilaat 1

Tervareitin artikkeli

Ruotusotilaat 2

Tervareitin artikkeli

Ruotusotilaat 3

Tervareitin artikkeli.

Kustaa III:n sota

Tervareitin artikkeli

 

 

 

 

Muhoksen ruotusotilaat Suomen sodassa

Kemin komppanian ja Muhoksen ruotusotilaiden sotatie Suomen sodassa

Jos joskus saan kustantajan kirjalleni Muhoksen pitäjän ruotusotilaista, kerron siinä tästäkin aiheesta.