Kuivaniemen kunnallinen keskikoulu 1962-1976

– historiikki-matrikkeli

Kesällä 2019 minua pyydettiin mukaan työryhmään, joka oli tekemässä Kuivaniemen kunnallisen keskikoulun historiikki-matrikkelia.  Ryhmän muut jäsenet olivat Eero Koivuniemi , Seija NIemelä ja Aaro Tiilikainen.  Nämä kolme olivat  keskikoulun vuonna 1962 aloittaneen kautta aikojen ensimmäisen vuosiluokan entisiä oppilaita.   Ajatus historiikki-matrikkelista oli syntynyt heivän vuosiluokkansa luokkakokouksessa.

Kirja saatiin julkaistua lokakuussa 2020 ja sitä on edelleen myynnissä Adlibris -verkkokirjakaupassa ja kustantajalla Atrain& Nordilla.

Kunnalliset keskikoulut olivat välimuoto siirryttäessä rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskouluun. Ne olivat hallinnollisesti kansakoululainsäädännön alaisia ja siten opiskelu niissä oli oppilaille maksutonta. Tämä antoi myös vähävaraisten perheiden lapsille mahdollisuuden oppikouluja vastaaviin opintoihin ja siitä eteenpäin.

Kuivaniemen kunnallinen keskikoulu aloitti syksyllä 1962. Se toimi 14 lukuvuoden ajan. Peruskouluun siirtyminen alkoi Kuivaniemellä asteittain syksyllä 1971. Viimeiset keskikoulun oppilaat saivat päästötodistuksen keväällä 1976. Koulu ehti toimia siten, että kaikilla luokka-asteilla oli oppilaita vain viisi lukuvuotta syksystä 1966 kevääseen 1972.

Tämä on kirja Kuivaniemen kunnallisesta keskikoulusta, sen opettajista ja oppilaista. Päättötodistuksen sai yhteensä 307 oppilasta. Useimmille heistä koululla oli ratkaiseva merkitys tulevaan elämään.