Missä Wimparin ruotutorppa sijaitsi

Wimparin ruotutorppa sijaitsi Oulujoen pohjoisrannalla muutama sata metriä Sotkajärvestä ja  Määtänsaaresta ylävirtaan.  Aikoinaan torpan kohdalla kuohui Paskokoski.  

Mart Hanellin karttaan vuodelta 1773 Wimparin torppa on merkitty.   Siihen on merkitty myös Kassilaa vastapäätä ollut Pelkolan ruotutorppa.

Vuoden 1752 ruotutorppien katselmuspöytäkirjassa Wimparin torpan paikaksi on nimetty Ahola.  Myös Matti Huurteen ja Jouko Vahtolan kirjassa Oulujokilaakson historia ruotutorpan paikka nimetään Aholaksi.   Ahon talo perustettiin 1788.  Henkikirjoissa siitä käytetään aluksi nimeä Myllyaho. 

Vertaamalla pitäjäkarttaa nykyiseen paikkatietopalvelun karttaan Ahola eli Wimparin torpan paikka sijoittuu hiukan Ahon talosta ylävirtaan. 

Paikka on nimensä mukaan edelleenkin hyvin ahomainen.  Siellä kasvaa erilaisia ahomarjoja ahomansikoista alkaen.  Vesi on voimalaitosten rakentamisen seurauksena noussut  eikä Paskokosken kuohuista ole mitään jäljellä.  Kosken tilalla on tyyni säännöstelyallas.  Luonnonolosuhteiltaan Aholan on täytynyt olla ihanteellinen asuinpaikka.  Muuten ruotutorpan elämä oli ankaraa puurtamista.